AEGEAN LEAGUE

Disiplin Yönetmeliği

Maç esnasında sporcular veya idareciler tarafından gerçekleştirilen kural dışı eylemlere uygulanacak olan cezalar, AEGEAN LEAGUE Lig Kurulu tarafından belirlenir. Kurul, hakem ve gözlemci raporları ile tarafların savunmalarını dikkate alarak (gerekli görürse tarafları dinleyerek) karar verir. Kararlar, oy çokluğuyla verilir. Kendi takımı veya oyuncusu ile ilgili bir konuda ilgili takımın AEGEAN LEAGUE Lig Kurulu üyesi toplantıya ve oylamaya katılamaz. Bu takdirde yedek Disiplin Kurulu üyesi toplantıya davet edilir ve oylamaya katılır.

1. Maç esnasında yapılan kural dışı eylem nedeniyle hakem tarafından oyun dışı bırakılan sporcu -iki sportmenlik dışı faul alıp oyun dışı kalanlar hariç-, suçu daha ağır bir ceza gerektirmiyorsa gelecek ilk maçta takımında yer alamaz. AEGEAN LEAGUE Lig Kurulu, meydana gelen olaya göre (5) maça kadar müsabakalardan geçici men cezası verebilir.

2. Sporculara, idarecilere, hakemlere, hakaret eden sporcu veya idarecilere; (1) ila (3) maça kadar müsabakalardan men cezası verilir. Eğer olayda, hakaret yanında müessir fiil de varsa (kasıtlı olarak yaralama, yumruk atma, tekme atma vs) AEGEAN LEAGUE Lig Kurulu’nun alacağı karar neticesinde, sürekli olarak müsabakalardan men cezası verilebilir.

3. Ceza gerektiren bir olay yaşanması halinde, maçın baş hakemi tarafından düzenlenen hakem raporu, ilgili oyuncunun takım iletişim sorumlusuna iletilir. Raporda adı geçen oyuncu veya idarecinin, yazılı savunmasını (2) iş günü içerisinde AEGEAN LEAGUE’ e sunması gerekmektedir. Yazılı savunma gönderilmemesi halinde AEGEAN LEAGUE Lig Kurulu, hakem raporu doğrultusunda karar verir.

Yönetmelikte belirtilen durumlar harici, cezai durum gerektiren koşullarda Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Yönetmeliği kuralları geçerlidir.

Meydana gelen istenmeyen olaylar hakkında ilgili takımın bağlı olduğu şirket yönetimine, kararın bir sureti gönderilir ve diğer şirketlere de duyurulur.